Нові надходження

Шановні користувачі! Завітайте до нас!

Саме для ВАС голова районної політичної партії Ярмощук Л. Б.

подарувала свою колекцією книг!

  1. Абашина Н. С., Відейко М. Ю. Повість про велике розселення слов’ян

Ця книга – сучасний погляд на складний і трагічний період європейської історії  ІV – VІІІ ст., який отримав назву Великого переселення народів. У центрі уваги його заключний етап – велике розселення слов’ян, що заклало підвалини сучасних слов’янських народів і країн. Науково-популярні нариси доповнено літературними текстами, які ґрунтуються на відомостях із літописів та хронік, стародавніх легендах та билинах. Книгу ілюструють численні археологічні знахідки і карти, завдяки співпраці художника та дослідників відтворено картини давно минулих часів …

  1. Горобець В. М. Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи. 1578 – 1616

 У книзі представлено історію України від козацької реформи короля Стефана1578 р. до здобуття козаками гетьмана Петра Сагайдачного Кафи 1616 р., тобто в часи бурхливого розвитку козацтва, перетворення його на потужну військову силу, а також – важливий чинник суспільно-політичного життя Речі Посполитої і потугу, здатну істотно впливати на розвиток міжнародних процесів …

  1. Донік О. М. Україна:  у  переддень  та  в  добу ліберальних реформ 1860 – 1870 – х років

 Основна увага приділяється висвітленню становища підросійської України напередодні та в період проведення в Російській імперії ліберальних реформ 1860 – 1870 – х рр. У цей час українське суспільство в умовах кризи самодержавно-кріпосницької системи, загостреної поразкою у Східній (Кримській) війні, завдяки перетворенням отримало потужні модернізаційні імпульси. Вони тісно перепліталися з українським культурницьким рухом, визвольною боротьбою поляків та намаганнями загальноросійського народництва розпалити вогонь «селянської революції»…

  1. Донік О. М. Україна:  у складі двох імперій (остання чверть ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)

У виданні висвітлено різні аспекти історії України останньої чверті ХVІІІ – перша половина ХІХ ст., у період, коли її землі були інкорпоровані до складу двох імперій – Російської та Австрійської.Книга доступно розповідає про важливі, подекуди складні явища і події зазначеного проміжку історичного часу, велика кількість ілюстрацій органічно доповнює текст, унаочнюючи представлені історичні образи…

  1. Історія України в картинах. Картина «Князь Кий на прийомі у  імператора Візантії Зенона. 484 рік»

 Яскравим епізодом з життя князя Кия була подорож до Константинополя, де він був прийнятий імператором. Літописець не міг лише повідомити, за давністю літ, який саме «кесар» приймав слов’янського князя із далекого Подніпров’я. У V – VІ ст. вожді і королі різних племен прибували до столиці найбільшої і наймогутнішої  тоді держави Європи, укладаючи угоди з її правителями. Історія Києва та слов’янської державності у ті часи лише починалася, а імперії ромеїв, як і їхньої столиці – вимірювалися віками. Різна доля судилася їм у майбутньому, яке залежало, між іншим, і від цієї історичної події. Легендарній зустрічі князя Кия з володарем Східної Римської імперії присвячене це історичне полотно …

  1. Солдатенко В. Ф. Україна: 1917 рік

 1917 рік знаменував собою  нову добу в історії України – відродження нації у всіх сферах буття – політичній, економічній, духовно-культурній, державотворчій. Це був час, насичений надзвичайно важливими, справді доленосними подіями …

  1. Україна і Світ: класична давнина (500 р. до н. е. – початок н. е.) 

  1. Україна і Світ: класична давнина (від початку нашої ери до Великого переселення народів)

 Це багатотомне науково-популярне видання. Мета якого – розповісти про переплетіння історії та культури народів світу, про розквіт і згасання давніх цивілізацій, найбільш видатні події і постаті, які впливали на хід історії. Незвіданий світ історії народів, які населяли територію України в стародавні часи, розкривається перед читачем на фоні подій світової історії… 

  1. Україна і Світ: славетні міста.

 Видання розповідає про переплетіння історії та культури народів світу через історію міст, в яких відбувалися події, що визначили подальший суспільно-політичний розвиток певного регіону чи навіть світу взагалі. Статті в книзі розміщено розділами-блоками за географічним розташуванням (Європа, Азія і т. д.), всередині блоків – за датою заснування.  Українські міста виділено в окремий розділ. Кожна стаття містить коротку історію міста та екскурс його найцікавішими вулицями, пам’ятками та музеями від стародавніх часів до сучасності.

  1. Україна і Світ: стародавні цивілізації (з давніх часів до 500 р. до н. е.) 

Мета цього науково-популярного видання – розповісти про переплетіння історії та культури народів світу, про розквіт і згасання давніх цивілізацій, найбільш видатні події і постаті, які впливали на хід історії. Незвіданий світ історії народів, які населяли територію України в стародавні часи, розкривається перед читачем на фоні подій світової історії.