Історія

 Історія 
Городоцька центральна бібліотека — це публічна, культурно-освітня, інформаційна установа. Заснована в 1934 році. Розташована в світлому просторому приміщенні в центрі міста Городок  Хмельницької області. Історія бібліотек Городоцького району сягає в 20 — ті роки ХХ століття. Першим вогником просвіти і культури в Городку стала хата-читальня. В 1927 році в невеличкому будинку, де в даний час побудований ресторан знаходилася хата-читальня, якою завідував Клеймам Ісаак Борисович, а помічником його була Новікова Клара. При хаті-читальні існувала комсомольська школа.
Першу бібліотеку в Городку створено в 1934 році, яка знаходилася у будиночку по вул. Грушевського, 51 (сучасна адреcа), де зараз побудовано нічний бар «Мрія».
В 1941 році, бібліотека була розміщена в 4-х кімнатах. Книжковий фонд налічував біля 10 тисяч книг. Завідувала бібліотекою Хана (прізвище не встановлено), один працівник в читальному залі, два на абонементі.
В 1944 році відновлюється бібліотека, яка знаходилася по вул. Грушевського 63. Зав. бібліотекою призначено Залуцьку Теофілію Юліанівну, бібліотекарем Ніну Селезньову.
В 1946 році до послуг населення м. Городка книжковий фонд бібліотеки налічував 4518 примірників книг, обслуговували 835 читачів, яким видавалося 18525 примірників. А в І947 році обслуговували понад 2510 читачів. Директором працював Шостак Борис Якович.
У 1952 році Городоцьну районну бібліотеку очолила Гуменна Ольга Захарівна.
Ця енергійна людина з чудовими організаційними здібностями внесла вагомий внесок у бібліотечну справу нашого району. За ініціативою О. З. Гуменної в 1972 році розпочалось будівництво нової трьохповерхової бібліотеки, в якому зараз і знаходиться центральна районна бібліотека міста Городок. В 1974 році розпочалась централізація бібліотечної роботи. Бібліотеки Городоччини першими на Хмельниччині в 1974 році об’єдналися в централізовану бібліотечну систему, яку очолила Гуменна О. З. ставши директором великого колективу.
З 1954 року районна дитяча бібліотека відокремилась від дорослої бібліотеки, їй виділили окремий книжковий фонд і приміщення в будинку колишньої довоєнної бібліотеки. А районна бібліотека для дорослих перейшла в окремий приватний будинок, де тепер знаходиться центр зайнятості. Книжковий фонд в той період нараховував біля 19422 примірників книг, обслуговували 1150 читачів. І в 1964 році бібліотека для дорослих переходить в приміщення РБК, де розмістилася у 5-х кімнатах.
У 1974 році розпочалася централізація  бібліотечної     роботи. Бібліотеки Городоччини першими на Хмельниччині об’єдналнся в централізовану бібліотечну систему, яку очолила Гуменна О.3. Під керівництвом О. 3. Гуменної для центральної район­ної бібліотеки побудовано три­поверхове приміщення.За свою працю Гуменну О.3. нагороджено орденом”Знак Пошани”, орде­ном Трудового Червоного Прапора, медаллю “‘За доблес­ну працю”.
При районній бібліотеці створено: методично — бібліографічний відділ,відділ комплектування та обробки книжкових фондів, відділ організації єдиного фонду а також організовано технічний відділ та введена посада художника-оформлювача. Для кращого обслуговування читачів було закуплено бібліобус, який обслуговував читачів підприємств та організацій міста, всього — 20 бібліотечних пунктів.
В 1978 році системі було присвоєно звання «Централізована система відмінного бібліотечного обслуговування».
В 1982 році центральна районна бібліотека та районна бібліотека для дітей перейшли в новозбудоване трьохповерхове приміщення.

В 1989-му році Солотковська Н.М. стає директором ЦБС, яка закiнчила Кивський державний інститут культури за спецiальнiстю «Бiблiотекознавство i бiблiографiя».
Досконала теоретична вузiвська пiдготовка, набутий практичний досвiд та особистi якостi стали закономiрним пiдгрунтям для поступового професiйного та кар’єрного зростання: 1976 р. — бiблiотекар — каталогізатор Городоцької ЦРБ, 1980 р. — старший бiблiограф Ц РБ, 1983 р. — заступник директора ЦБС, 1989 р. — директор Городоцької ЦБС. Вся фахова дiяльнiсть Нiни Миколаївни пов’язана з Городоцькою централізованою бiблiотечною системою, роботою як у часи стабiльностi, так i у складний період перебудови та становлення українськоi державності.В 2004 роцi Нiна Миколаiвна стала переможцем у конкурсі проектiв “Iнтернет для читачiв публiчних бiблiотек (LЕАР. IУ)» оголошеним Вiддiлом преси, освiти та культури Посольства США в Україні, який дав можливість створення в Городоцькiй ЦРБ Iнтернет-центр.Маючи поетичну душу Ніна Миколаївна об’єднала поетів Городоччини в одну літературну студію «Відродження» при центральній районній бібліотеці і була її незмінним керівником понад десять років.

З 1.03.2006 року  директором  Городоцької ЦБС призначають Федлюк Валентину Андріївну. Народилася 15 серпня 1956 року в с. Басівка.В 1982 р. закінчила Київський державний інститут культури. З 1973 р. по 10.12.1984 р. працювала завідуючою Басівською сільською бібліотекою.З 11.12 1984 р. по 1989р. – старшим бібліографом, з 1989р. по 1.03. 2006р. –  заступником директора, а з 1.03.2006р. – директором Городоцької ЦБС.
Відділ упорядкування і формування бібліотечних фондів та каталогів
У відділі працювало 3 працівники з вищою освітою
Провідний бібліотекар Крочак Людмила Мусіївна,  провідний редактор відділу Перець Алла Захарівна, провідний бібліотекар  Снігурська Станіслава Броніславівна.  На даний час залишився лише один  фахівець  Крочак Людмила Мусіївна, яка займається формуванням фонду документів, який відповідає соціальним функціям бібліотеки та інформаційним потребам користувачів. Забезпечує облік та збереження бібліотечного фонду централізованої бібліотечної системи.

 

 

 

 

– Проводить документальний облік документів, що надходять до бібліотек системи, технічну обробку, бібліографічний опис, систематизацію документів, розприділяє літературу між філіалами та структурними  підрозділами. В яку входять : 43 сільських бібліотеки, 2 міських. 1 районна, 1 районна дитяча.
– Щорічно передплачує періодичні видання – до 50 назв газет, 70 назв журналів.
– Видає з облікових документів списану літературу.
Працівники відділу ведуть генеральний алфавітний та алфавітний читацький каталоги, систематичний читацький каталог, контролюють ведення каталогів в сільських бібліотеках-філіалах, структурних підрозділах.
З 2006 року розпочато роботу по створенню електронного каталогу книг, що надходять до ЦБС.
Головні джерела комплектування – книжкові магазини.
Надходження – « Бібліотечних серій», обласних бібліотек : юнацької бібліотеки, обл. бібліотеки ім.Островського, обласної дитячої бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка .
В районній бібліотеці діє акція « Подаруй бібліотеці книгу»; органи місцевої адміністрації допомагають в придбанні літератури. Постійно діючий зв’язок з авторами дає свої результати.
Відділ проводить роботу з обмінно-резервним фондом, здійснює обслуговування користувачів через МБА.
Здійснюються тематичні добірки літератури відповідно до запитів читачів.
З обмінно-резервного фонду доукомплектовуються літературою структурні підрозділи та бібліотеки-філіали.
Організаційно-методичний та інформаційно-бібліографічний відділ
Штат – 3 працівники
Провідний методист – Бутельська Надія Олександрівна
Методист – Зембіцька Ольга Миколаївна
Провідний бібліограф – Хаєцька Валентина Олександрівна

 

 

 

 

Організаційно-методичний та інформаційно-бібліографічний відділ працює над удосконаленням форм і методів бібліотечної роботи, доводить до бібліотек району інструктивно-нормативні документи органів влади та органів культури, що регламентують діяльність бібліотек. Організовує та координує діяльність структурних підрозділів ЦБС по довідково – бібліографічному та інформаційному обслуговуванню користувачів.Організовує систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників шляхом проведення семінарів, днів професійного спілкування, професійних тренінгів, школи професійної майстерності, години взаємних порад, години професійних таємниць. Впроваджує активні та інтерактивні форми роботи. Відділ здійснює аналітичне опрацювання фахових періодичних видань для картотеки літератури з питань бібліотекознавства та бібліографії. Здійснює формування та ведення довідково-бібліографічного апарату, а саме: систематичної картотеки статей, картотеки законодавчих актів України, картотеки Лауреатів премій, картотеки сценаріїв, картотеки цитат та інші. Розробляє на систему методично-бібліографічні матеріали, інструктивно-методичні листи, Дні інформації, Дні нової книги, інформаційні години, бібліографічні огляди літератури, проводить Дні якості. Складає рекомендаційні та інформаційні списки літератури, бібліодайжести, прес-релізи, інформ – досьє та інші.  Надає методичну та практичну допомогу бібліотекам-філіалам, вивчає, узагальнює та впроваджує досвід найкращих бібліотек системи.  Протягом 2008 року у бібліотеки – філіали здійснено 44 виїзди, в т.ч. з метою надання методичної та практичної допомоги – 36, комплексне вивчення – 4, інші – 4 .  Працює над створенням електронної бази даних . Відділ сприяє розвитку та поширенням бібліотечних інновацій, приймає участь у заходах по створенню іміджу ЦБС шляхом надання інформації до місцевих ЗМІ. Проводить популяризацію бібліотечно-бібліографічних знань серед користувачів та працівників ЦБС.
Відділ обслуговування
Штат відділу обслуговування нараховує 3 працівники:
Очолює відділ провідний бібліотекар Мерва Оксана Іванівна.
Бібліотекарі другої категорії – Кириченко Євгена Борисівна, Юрченко Ольга Миколаївна.
  
В 2008 році відділом обслужено 3024 користувачів, яким видано понад 62482 екземплярів книг. До відділу  обслуговування ЦРБ входять два структурних підрозділи:
– абонемент.
– читальний зал.
Книжковий фонд становить понад 58575 примірників:
До послуг читачів безліч історичної, педагогічної , науково популярної, довідкової та художньої літератури, задовольняються і читацькі запити за учбовими програмами, а любителі гострих відчуттів знаходять тут книги пригодницького характеру та світової фантастики. Учбова література допомагати читачам працювати і вчитися, вдосконалювати свої знання в тій чи іншій галузі, розвивати свій творчий потенціал, готуватися до обраної професії.
У читальному залі представлено універсальний фонд друкованих видань: великий вибір словників, довідників, енциклопедій, література з економіки та банківської справи, правові та нормативні документи, газети та журнали.
Відділ обслуговування, як структурний підрозділ Городоцької ЦРБ приймає безпосередню участь у творчих акціях бібліотеки, в реалізації обласних та районних програмах. Ця робота проводиться річним планом, за визначеною системою (схемою).
В роботу відділу впроваджуються інноваційні методи та форми:
– Виховання патріотизму: історико-політичне читання . Знову присвячуємо ім’ям матері своєї України».
– Вечір історичної бувальщини «Легендарний месник України»
– Юридичний моніторинг «Жити централізовано: Як саме?»
– Літературна подорож «Мій рідний край, моя Хмельниччина»
– Літературна подорож «Книга від витоків до наших днів».
– Інтернет – круїз «Заповітні та історичні місця Городоччини.
Інтернет – лабіринт «Як найдоцільніше використати Інтернет – інформацію».
Цикл художньо-віртуральних екскурсій «Із сузір’я корифеїв українського мистецтва»
Юнацький абонемент.  Юнацький абонемент заснований у 1982 році.  З 1992 року юнацтво обслуговує провідний бібліотекар Гуменюк Неля Генріхівна.
В 2008 році обслужено 830 користувачів, яким видано понад 19492 творів друку.
Книжковий фонд юнацького абонементу універсальний і складає понад 20 тис. екземплярів документів.
Юнацький абонемент тісно співпрацює з відділами райдержадміністрації : в справах сім’ї , молоді та спорту, юстиції, освіти, центром зайнятості, районним Краєзнавчим музеєм, дитячими музичною та художніми школами, школою з польською мовою навчання, гімназією, школами № 3, № 4, ліцеєм, адже відділ обслуговує самих вибагливих користувачів – молодь. Тому для залучання користувачів проводимо анкетування « Цікаві заходи», « Комплектуємо фонди за шкільною та навчальними програмами».Вже багато років відкриває свої двері правознавчий клуб « Юність і закон», який ставить за мету моральне та патріотичне виховання молоді, правову освіту, профілактику злочинності. Неабияку користь приносять зустрічі молоді міста з юристами, адвокатами, працівниками міліції у формуванні правової свідомості юнацтва. ( урок права « Право на майно», урок правового спілкування «Конституція України – основний Закон незалежної держави», юридичний діалог «Чи знаєте ви сучасне право», урок-застереження «Наркоманія – хвороба чи злочин?» , година інформації « СНІД – знати, щоб жити», юридичний діалог «Чи знаєте ви сучасне право?».Виховати молодь фізично здоровими та інтелектуально розвиненими основне завдання клубу « Інтелектуального зростання молоді». В рамках засідань клубу години спілкування « Чи вважаєш ти себе культурною людиною?», « Турнір лицарів ввічливості», уроки етики « Ти сам у відповіді за свої вчинки, тренінги « Що таке толерантність», уроки духовності « Віра зцілить наші душі».З метою пропаганди екологічних знань проведено такі заходи, як екологічна мандрівка « Перлини Городоччини», вечір запитань і відповідей « Екологія краю на перехресті думок», екохвилини « Рослини лікарі», екологічні бумеранги, усний журнал « Діалог з природою».
Місце книги в житті молодих людей змінюється під впливом інформаційних технологій і телебачення, але все ж книгу комп’ютер змінити не зможе. Він є помічником в інформаційному забезпеченні читачів. Електронний варіант будь-якого видання не замінить живого спілкування з книгою. Інтернет доповнює і розширює інформаційні можливості бібліотеки, але молода людина, проходячи до бібліотеки, бажає погортати журнал або яскраво ілюстровану книгу. Наша бібліотека поки що єдина в районі, яка має доступ до мережі Інтернет. Користувачі нашої бібліотеки одержують консультативну, практичну , навчальну допомогу в Інтернет-цетрі.
Краєзнавчий сектор. З 1994 року при районній бібліотеці функціонує краєзнавчий сектор, який очолює бібліотекар-краєзнавець Марчук Ніна Пилипівна.
Збирає і систематизує матеріали стосовно Городоччини, які відображаються в краєзнавчій картотеці. Здійснює довідково бібліографічне обслуговування з питань краєзнавства.
Сектор веде велику пошукову та видавничу роботу. Зібрано і видано бібліографічні покажчики «Славетні Городоччини», «Літературна Городоччина», «Його душа відкрита для людей» / До дня народження Б. Жухевича /, щорічно видається «Календар знаменних і пам’ятних дат Городоччини».
Краєзнавчий сектор співпрацює з спілкою краєзнавців, краєзнавчим музеєм, Радою ветеранів, відділом освіти, відділу соціального забезпечення та ін.
Координує роботу літературної студії «Відродження», членами якої є поети та письменники району, готує і проводить вечори зустрічі, презентації нових книжок.
Постійними гостями краєзнавчого сектору є ветерани Великої Вітчизняної війни, афганці, ліквідатори Чорнобильської трагедії, видатні люди Городоччини, письменники композитори. Проводить екскурсії, вечори пам’яті, родинні свята, вечори вшанування, краєзнавчі читання, Дні краєзнавства, які традиційно збирають зацікавлену аудиторію, молодь.
Інтернет-центр Городоцької ЦРБ, який функціонує за підтримки Посольства США
в Україні – це перехід до широкого використання світових інформаційних ресурсів Інтернету в роботі бібліотеки, вихід у світовий інформаційний простір.

10 квітня 2004 року проект Городоцької центральної бібліотеки було визнано переможцем проектів конкурсу “Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP-IV)”.28 квітня 2004 року посол США в Україні Джон Гербст вручив директору Городоцької ЦБС Солотковській Н. М. грант посольства США для відкриття Інтернет – центру.Урочисте відкриття Інтернет – центру відбулося 16 вересня 2004 року під гаслом “Відкриваємо вікно в Інтернет”.
Це знаменна подія в житті району: на урочистостях були присутні офіцйні особи посольства США в Україні, заступник аташе з питань культури посольства США в Україні п. Шеріл Бістранскі, заступник ради з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні п. Ольга Любиценька, представники місцевого самоврядування: голова райдержадміністрації О. Р. Смиц, голова районної ради В. І. Накутній, представники міської ради, громадських організацій, ділові люди: бізнесмени, підприємці; молодь та юнацтво. Всього 120 чоловік.Користувачі відразу відчули переваги нової послуги в порівнянні з традиційними : замість багатоденного пошуку та перегляду інформації в читальному залі – миттєвий результат у вигляді електронної копії документа, фактографічної довідки.
Про дієвість цієї послуги в бібліотеці свідчать черги для запису на обслуговування в Інтернет-центрі.

В Інтернет-центрі, окрім технічного доступу до мережі, надаються консультації і допомога в навігації по інформаційних ресурсах, проводиться навчання груп користувачів на Інтернет-місцях. Понад 750 користувачів (з них 150 на пільговій основі) черпають із всесвітньої мережі Інтернет різноманітну інформацію. Якщо раніше найактивнішими відвідувачами були учні, студенти і молодь, то зараз більший інтерес Інтернет викликає в дорослого населення: працівників державної служби, редакцій, освіти, культури, медицини, підприємців, безробітних і, звичайно, молоді. Так як це єдиний в місті безкоштовний діючий центр, то його часто відвідують гості Городоччини : цього року відвідали подорожуючі літні люди з Англії, міс Меган (Америка) волонтер гімназії по вивченню англійської мови, багато людей з Росії, Польщі, України в цілому.Проводиться фото- і відеозйомка бібліотечних заходів.
В 2010р. ЦРБ та три сільських бібліотеки (Чорниводи, Лісоводи та В.Яромирка) з ініціативи Валентини Андріївни взяли участь у конкурсі програми «Бібліоміст»: «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету». В 2011р. стали фіналістами даного конкурсу, що дало можливість поповнити Інтернет-центр ЦРБ на 6 комп’ютерів, 4 принтери і сканер, програмне забезпечення.та відкрили Інтернет-центри в бібліотеках-учасницях.
Городоцька районна центральна бібліотечна система нараховує 45 бібліотек бібліотек – філіалів. З них  центральна районна бібліотека для дорослих – 1 , районна бібліотека для дітей – 1, міських бібліотек – філіалів – 2, сільських бібліотек – філіалів – 41 ( в тому числі 2 бібліотеки – музеї в селах  – Скіпче, Чорниводи),
В Городоцькій бібліотечній системі працює всього бібліотечних  працівників – 63. За підтримки місцевої влади, відділу культури, спонсорів та меценатів в ЦРБ проведено заміну вікон на металопластикові, встановлено автономне опалення, проведено ремонтні роботи, збільшилася кількість комп’ютерів для користувачів та інформаційні процеси бібліотечні процеси роботи.
ЦБ комплектується потрібною новою літературою та періодичними виданнями, що дало змогу залучити до бібліотеки більше користувачів. Колектив бібліотеки постійно шукає різні форми і методи покращення обслуговування користувачів.
Для відвідувачів тут творено всі умови : для дітей з 3-х і старше років відкритий дитячий центр „Пізнайко”( відкриття за підтримки  ТОВ „Медичний Центр”, яке очолює Г.І.Карнасевич).
Тут, під наглядам бібліотекаря діти у форми гри проводять час, поки їх батьки можуть взяти потрібну книгу, переглянути журнали чи газети, посидіти в мережі Інтернет. Для кращого ознайомлення з діяльністю органів місцевої влади створено куток регіональної інформації, де можна одержати інформацію про законодавчу та виконавчу функцію державних органів . До послуг користувачів ПДГ , до якого ЦБ підключена з 2010 року. Цікаво провести своє дозвілля допоможуть об’єднання за інтересами: „Відродження”, клуби „ Молодої сім’ї”, „Юність і закон”, „Садівник – овочівник”, де  можна за чашечкою чаю поспілкуватися і одержати консультацію лікаря, психолога, юриста, спеціалістів своєї справи.
На сьогодні  Інтернет – центр ЦБ має 11 комп’ютерів з вільним доступом громадян до Інтернет – мережі. Переможці конкурсу бібліотеки сіл: Чорниводи, Лісоводи, Велика Яромирка мають по 3 – 4 комп’ютери  з вільним доступом до Інтернету. За сприянням  сільських голів жителі даних населених пунктів можуть безкоштовно скористатися Інтернетом.

У  Городоцькій ЦРБ працює художник Янковська Ліана Леонідівна.

 

 

 

В 2015 році виключено з базової мережі закладів культури 6 бібліотек  (Варовецька, Басівська, Грицьківська, Куманівська, Хмелівська, Остапковецька), згідно листа Міністерства культури України №198/9-2146-15 від 27 травня 2015 року №2-33/2015. В 2016 році виключено з базової мережі закладів культури (Новосілецьку сільську бібліотеку) згідно листа Міністерства культури України №134/9-2/46-16 від 20 вересня 2016 року №333/03-18.
В 2016 році – 6 бібліотек увійшло до Сатанівської ОТГ.
З жовтня 2016 р. по листопад 2017 р. працював директором Городоцької ЦБ Бочарніков Віктор Іванович.
На даний період робота бібліотеки спрямована на розвиток у молоді потреби в книзі, як унікальному носієві матеріальної і духовної культури. Двері бібліотеки відкриті  для  всіх. Проводимо зустрічі з  поетами,  письменниками, краєзнавцями, природознавцями.

 

Зустріч працівників бібліотеки з депутатом Верховної Ради України Герегою Олександром Володимировичем.

      З метою патріотичного виховання в ЦБ проведено:  годину пам’яті «Чорнобиль у призмі часу» (зустріч із ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС Л.А.Юрчуком); урок історії «Коли говорить пам’ять серця» (до Дня пам’яті жертвам нацизму, які загинули в концтаборах); перегляд  літератури  «Моя земля, обпалена війною» (до дня визволення м. Городка від  фашистських загарбників);патріотична година «Якщо не я, то хто?» (до дня українського добровольця); історичний екскурс «В серцях людських не вмерли Крути, вони проклали у майбутнє шлях»; урок мужності «Небесна Сотня. Герої не вмирають».

Творчий вечір «Барвами творчості встелена доля»(зустріч з поетесою,художницею В. Спірякіною)

 

Презентація книги Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи»

 

Літературний бранч в ЦБ з сучасними письменницями: Лорою Підгірною та Наталкою Михно

Презентація історичного вестерну Лори Підгірної “Червона Офелія” в ЦРБ  

Презентація поетичної книги «Горіла – плакала душа» Тетяни Чеховської.

 Бібліотечні працівники на презентації книг братів Капранових

 Зустріч із почесним громадянином м.Городок, автором книги «На зламі епох» Василем Володимировичем Скальським. 

Бібліотекою організовано: До Дня Незалежності працівники центральної бібліотеки презентували виставку-екскурс “Незалежна моя Україно”; тематична виставка  «Україна  і ЄС – разом в майбутнє…»;  виставка матеріалів «Перемога в ім’я життя» (до дня Перемоги над фашизмом у Другій світовій війні;  виставка – персоналія творів «Духовний світ Петра Войталюка» та ін…

Уроки граматики «Вчимося розмовляти англійською» проводить вчитель, волонтер з Америки Julius Moye.

    Користувачі бібліотеки дарують книги бібліотеці. Анатолій Фурлет, в минулому директор Городоцької дитячої художньої школи, підписав подаровані книги про сучасне художнє мистецтво. 

На базі Городоцької  ЦБ відбуваються семінари – практикуми, методдні, тренінги.

Методичною службою Хмельницької ОУНБ визначено переможця конкурсу «Кращий методист – 2017».  Перемогу здобула Надія Бутельська, провідний методист Городоцької центральної  бібліотеки.

На 1 січня 2018р. в Городоцькій ЦБС  нараховується – 32 бібліотеки: 1-ЦРБ,1- міська, 1 бібліотека  для дітей та 29 сільських бібліотек-філій. 24 бібліотеки входить в Городоцьку об’єднану територіальну громаду. 8 бібліотек – самостійні. На сьогоднішній день бібліотека оснащена комп’ютерами, принтерами, факсами, ксероксами. Це допомогло вийти на належні щаблі інформаційної сфери  –  бібліотека  має  електронну  адресу  для  спілкування  з  читачами – (E-mail: crbgorodok@gmail.com), сайт в Інтернеті – (www. crbgorodok.km.ua), сторінку в соцмережі Facebook – (Городоцька центральна бібліотека), Блог «Бібліотека – територія творчості».