Історія

 Історія 
Городоцька центральна бібліотека — це публічна, культурно-освітня, інформаційна установа. Заснована в 1934 році. Розташована в світлому просторому приміщенні в центрі міста Городок  Хмельницької області. Історія бібліотек Городоцького району сягає в 20 — ті роки ХХ століття. Першим вогником просвіти і культури в Городку стала хата-читальня. В 1927 році в невеличкому будинку, де в даний час побудований ресторан знаходилася хата-читальня, якою завідував Клеймам Ісаак Борисович, а помічником його була Новікова Клара. При хаті-читальні існувала комсомольська школа.
Першу бібліотеку в Городку створено в 1934 році, яка знаходилася у будиночку по вул. Грушевського, 51 (сучасна адреcа), де зараз побудовано нічний бар «Мрія».
В 1941 році, бібліотека була розміщена в 4-х кімнатах. Книжковий фонд налічував біля 10 тисяч книг. Завідувала бібліотекою Хана (прізвище не встановлено), один працівник в читальному залі, два на абонементі.
В 1944 році відновлюється бібліотека, яка знаходилася по вул. Грушевського 63. Зав. бібліотекою призначено Залуцьку Теофілію Юліанівну, бібліотекарем Ніну Селезньову.
В 1946 році до послуг населення м. Городка книжковий фонд бібліотеки налічував 4518 примірників книг, обслуговували 835 читачів, яким видавалося 18525 примірників. А в І947 році обслуговували понад 2510 читачів. Директором працював Шостак Борис Якович.
У 1952 році Городоцьну районну бібліотеку очолила Гуменна Ольга Захарівна.
Ця енергійна людина з чудовими організаційними здібностями внесла вагомий внесок у бібліотечну справу нашого району. За ініціативою О. З. Гуменної в 1972 році розпочалось будівництво нової трьохповерхової бібліотеки, в якому зараз і знаходиться центральна районна бібліотека міста Городок. В 1974 році розпочалась централізація бібліотечної роботи. Бібліотеки Городоччини першими на Хмельниччині в 1974 році об’єдналися в централізовану бібліотечну систему, яку очолила Гуменна О. З. ставши директором великого колективу.
З 1954 року районна дитяча бібліотека відокремилась від дорослої бібліотеки, їй виділили окремий книжковий фонд і приміщення в будинку колишньої довоєнної бібліотеки. А районна бібліотека для дорослих перейшла в окремий приватний будинок, де тепер знаходиться центр зайнятості. Книжковий фонд в той період нараховував біля 19422 примірників книг, обслуговували 1150 читачів. І в 1964 році бібліотека для дорослих переходить в приміщення РБК, де розмістилася у 5-х кімнатах.
У 1974 році розпочалася централізація  бібліотечної     роботи. Бібліотеки Городоччини першими на Хмельниччині об’єдналнся в централізовану бібліотечну систему, яку очолила Гуменна О.3. Під керівництвом О. 3. Гуменної для центральної район­ної бібліотеки побудовано три­поверхове приміщення.За свою працю Гуменну О.3. нагороджено орденом”Знак Пошани”, орде­ном Трудового Червоного Прапора, медаллю “‘За доблес­ну працю”.
При районній бібліотеці створено: методично — бібліографічний відділ,відділ комплектування та обробки книжкових фондів, відділ організації єдиного фонду а також організовано технічний відділ та введена посада художника-оформлювача. Для кращого обслуговування читачів було закуплено бібліобус, який обслуговував читачів підприємств та організацій міста, всього — 20 бібліотечних пунктів.
В 1978 році системі було присвоєно звання «Централізована система відмінного бібліотечного обслуговування».
В 1982 році центральна районна бібліотека та районна бібліотека для дітей перейшли в новозбудоване трьохповерхове приміщення.

З 1989 –  2006 роки директором Городоцької ЦБС  працювала Солотковська Ніна Миколаївна., яка закiнчила Кивський державний інститут культури за спецiальнiстю «Бiблiотекознавство i бiблiографiя».
Досконала теоретична вузiвська пiдготовка, набутий практичний досвiд та особистi якостi стали закономiрним пiдгрунтям для поступового професiйного та кар’єрного зростання: 1976 р. — бiблiотекар — каталогізатор Городоцької ЦРБ, 1980 р. — старший бiблiограф Ц РБ, 1983 р. — заступник директора ЦБС, 1989 р. — директор Городоцької ЦБС. Вся фахова дiяльнiсть Нiни Миколаївни пов’язана з Городоцькою централізованою бiблiотечною системою, роботою як у часи стабiльностi, так i у складний період перебудови та становлення українськоi державності.В 2004 роцi Нiна Миколаiвна стала переможцем у конкурсі проектiв “Iнтернет для читачiв публiчних бiблiотек (LЕАР. IУ)» оголошеним Вiддiлом преси, освiти та культури Посольства США в Україні, який дав можливість створення в Городоцькiй ЦРБ Iнтернет-центр.Маючи поетичну душу Ніна Миколаївна об’єднала поетів Городоччини в одну літературну студію «Відродження» при центральній районній бібліотеці і була її незмінним керівником понад десять років.

З 1.03.2006  по 2016 роки  директором  Городоцької ЦБС працювала Федлюк Валентина Андріївна.
              Відділ упорядкування і формування бібліотечних фондів та каталогів
За роботу відділу відповідає  провідний бібліотекар  Крочак Людмила Мусіївна, яка займається формуванням фонду документів, який відповідає соціальним функціям бібліотеки та інформаційним потребам користувачів. Забезпечує облік та збереження бібліотечного фонду централізованої бібліотечної системи.
 Проводить документальний облік документів, що надходять до бібліотек системи, технічну обробку, бібліографічний опис, систематизацію документів, розприділяє літературу між філіалами та структурними  підрозділами, проводить підписку періодичних видань, вилучає  з облікових документів списану літературу. Веде алфавітний та систематичний читацькі каталоги, контролює ведення каталогів в сільських бібліотеках-філіалах..З 2006 року розпочато роботу по створенню електронного каталогу книг, що надходять до   бібліотек та підрозділів. .Головні джерела комплектування – книжкові магазини., книги за “Державною програмою”, за рахунок органів місцевої влади,
 а також  обласних бібліотек : ОУНБ бібліотек , юнацької бібліотеки, , обласної дитячої бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка .В Центральній бібліотеці діє акція « Подаруй бібліотеці книгу».

        Організаційно-методичний та інформаційно-бібліографічний відділ
Штат – 2 працівники : провідний методист – Бутельська Надія Олександрівна, провідний бібліограф – Гуменюк Неля Генріхівна.

Організаційно-методичний та інформаційно-бібліографічний відділ працює над удосконаленням форм і методів бібліотечної роботи, доводить до бібліотек Городоцької ОТГ  інструктивно-нормативні документи органів влади, що регламентують діяльність бібліотек. Організовує та координує діяльність структурних підрозділів ЦБС по довідково – бібліографічному та інформаційному обслуговуванню користувачів.Організовує систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників шляхом проведення семінарів, днів професійного спілкування, професійних тренінгів, школи професійної майстерності, години взаємних порад, години професійних таємниць. Впроваджує активні та інтерактивні форми роботи.  Дні інформації, Дні нової книги, інформаційні години, бібліографічні огляди літератури, проводить Дні якості. Складає рекомендаційні та інформаційні списки літератури, бібліодайжести, прес-релізи, інформ – досьє та інші. Відділ здійснює аналітичне опрацювання фахових періодичних видань для картотеки літератури з питань бібліотекознавства та бібліографії. Здійснює формування та ведення довідково-бібліографічного апарату: систематичної картотеки статей, картотеки законодавчих актів України…. Розробляє методично-бібліографічні матеріали, інструктивно-методичні листи, Надає методичну та практичну допомогу бібліотекам-філіалам, вивчає, узагальнює та впроваджує досвід найкращих бібліотек .  Здійснює виїзди  у бібліотеки – філіали  з метою надання методичної та практичної допомоги  та  комплексним вивченням роботи бібліотеки .  Працює над створенням електронної бази даних . Відділ сприяє розвитку та поширенням бібліотечних інновацій, приймає участь у заходах по створенню іміджу бібліотечної ситстеми громади, шляхом надання інформації до місцевих ЗМІ.
        Відділ обслуговування
До відділу  обслуговування ЦБ входять два структурних підрозділи:  абонемент,  читальний зал. Користувачів обслуговують : провідний бібліотекар Мерва Оксана Іванівна., бібліотекарі  – Кириченко Євгена Борисівна та Юрченко Ольга Миколаївна.
  
Відділ обслуговує  щороку  біля  2500 користувачів,  Книжковий фонд становить понад 50000 примірників. До послуг читачів безліч історичної, педагогічної , науково популярної, довідкової та художньої літератури, задовольняються і читацькі запити за учбовими програмами, а любителі гострих відчуттів знаходять тут книги пригодницького характеру та світової фантастики. Учбова література допомагає читачам працювати і вчитися, вдосконалювати свої знання в тій чи іншій галузі, розвивати свій творчий потенціал, готуватися до обраної професії.  У читальному залі представлено універсальний фонд друкованих видань: великий вибір словників, довідників, енциклопедій, література з економіки та банківської справи, правові та нормативні документи, газети та журнали. Відділ обслуговування приймає  участь у творчих акціях бібліотеки, в реалізації обласних та районних програм.
В роботу відділу впроваджуються інноваційні методи та форми.

             Юнацький абонемент.  Юнацький абонемент заснований у 1982 році.  З 2018 року юнацтво обслуговує  бібліотекар Марчук Ніна Пилипівна.
Щороку відділ обслуговує понад 800 користувачів. Книжковий фонд юнацького абонементу універсальний і складає понад 20 тис. екземплярів документів.
Юнацький абонемент тісно співпрацює з місцевою владою, правовохоронними органами, закладами освіти, центром зайнятості, районним Краєзнавчим музеєм, дитячими музичною та художніми школами.  Тому для залучання користувачів проводимо анкетування « Цікаві заходи», « Комплектуємо фонди за шкільною та навчальними програмами».Вже багато років відкриває свої двері правознавчий клуб « Юність і закон», який ставить за мету моральне та патріотичне виховання молоді, правову освіту, профілактику злочинності. Неабияку користь приносять зустрічі молоді міста з юристами, адвокатами, працівниками міліції у формуванні правової свідомості юнацтва. ( урок права « Право на майно», урок правового спілкування «Конституція України – основний Закон незалежної держави», юридичний діалог «Чи знаєте ви сучасне право», урок-застереження «Наркоманія – хвороба чи злочин?» , година інформації « СНІД – знати, щоб жити», юридичний діалог «Чи знаєте ви сучасне право?».Виховати молодь фізично здоровими та інтелектуально розвиненими основне завдання клубу « Інтелектуального зростання молоді». В рамках засідань клубу години спілкування « Чи вважаєш ти себе культурною людиною?», « Турнір лицарів ввічливості», уроки етики « Ти сам у відповіді за свої вчинки, тренінги « Що таке толерантність», уроки духовності « Віра зцілить наші душі».З метою популяризації екологічних знань проведено такі заходи : « Перлини Городоччини», вечір запитань і відповідей « Екологія краю на перехресті думок», екохвилини « Рослини лікарі», екологічні бумеранги, усний журнал « Діалог з природою». Місце книги в житті молодих людей змінюється під впливом інформаційних технологій і телебачення, але все ж книгу комп’ютер змінити не зможе. Він є помічником в інформаційному забезпеченні читачів.         

        Інтернет-центр в Городоцькійї ЦБ функціонує  з  2004 року ,  завдяки виграному  проєкту у конкурсі “Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP-IV)”.
Користувачі відразу відчули переваги нової послуги в порівнянні з традиційними : замість багатоденного пошуку та перегляду інформації  – миттєвий результат у вигляді електронної копії документа, фактографічної довідки. Користувачів обслуговує провідний бібліотекар -Зембіцька Ольга Миколаївна. В Інтернет-центрі, окрім технічного доступу до мережі, надаються консультації і допомога в навігації по інформаційних ресурсах, проводяться навчання  користувачів . В 2011р. ЦБ та три сільських бібліотеки (Чорниводи, Лісоводи та В.Яромирка)  стали фіналістами  у конкурсі програми «Бібліоміст»: «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету». і поповнились ще   комп’ютерами,  принтерами і сканерами а також  програмним забезпеченням.
В 2015 році виключено з базової мережі закладів культури 6 бібліотек  (Варовецька, Басівська, Грицьківська, Куманівська, Хмелівська, Остапковецька), згідно листа Міністерства культури України №198/9-2146-15 від 27 травня 2015 року №2-33/2015. В 2016 році виключено з базової мережі закладів культури (Новосілецьку сільську бібліотеку) згідно листа Міністерства культури України №134/9-2/46-16 від 20 вересня 2016 року №333/03-18. В 2016 році – 6 бібліотек увійшло до Сатанівської ОТГ.

         З жовтня 2016 р. по листопад 2017 р. працював директором Городоцької ЦБ Бочарніков Віктор Іванович. На даний час обов’язки директора виконує Бублясь Раїса Іванівна.
На даний період робота бібліотеки спрямована на  допомогу розвитку Городоцької ОТГ, популяризації книг, як унікальному носієві матеріальної і духовної культури. Двері бібліотеки відкриті  для  всіх. Проводимо зустрічі з  поетами,  письменниками, краєзнавцями, природознавцями.

Зустріч працівників бібліотеки з депутатом Верховної Ради України Герегою Олександром Володимировичем.

      З метою патріотичного виховання в ЦБ проведено :  годину пам’яті «Чорнобиль у призмі часу» (зустріч із ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС Л.А.Юрчуком); урок історії «Коли говорить пам’ять серця» (до Дня пам’яті жертвам нацизму, які загинули в концтаборах); перегляд  літератури  «Моя земля, обпалена війною» (до дня визволення м. Городка від  фашистських загарбників);патріотична година «Якщо не я, то хто?» (до дня українського добровольця); історичний екскурс «В серцях людських не вмерли Крути, вони проклали у майбутнє шлях»; урок мужності «Небесна Сотня. Герої не вмирають».

Творчий вечір «Барвами творчості встелена доля»(зустріч з поетесою,художницею В. Спірякіною)

 

 

 

 

Презентація книги Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи»

 

Літературний бранч в ЦБ з сучасними письменницями: Лорою Підгірною та Наталкою Михно

Презентація історичного вестерну Лори Підгірної “Червона Офелія” в ЦРБ  

Презентація поетичної книги «Горіла – плакала душа» Тетяни Чеховської.

 

 

 Бібліотечні працівники на презентації книг братів Капранових

 Зустріч із почесним громадянином м.Городок, автором книги «На зламі епох» Василем Володимировичем Скальським. 

Бібліотекою організовано: До Дня Незалежності працівники центральної бібліотеки презентували виставку-екскурс “Незалежна моя Україно”; тематична виставка  «Україна  і ЄС – разом в майбутнє…»;  виставка матеріалів «Перемога в ім’я життя» (до дня Перемоги над фашизмом у Другій світовій війні;  виставка – персоналія творів «Духовний світ Петра Войталюка» та ін…

Уроки граматики «Вчимося розмовляти англійською» проводив вчитель, волонтер з Америки Julius Moye.

  

 

 

 

 

 

 

 Користувачі бібліотеки дарують книги бібліотеці. 

На базі Городоцької  ЦБ відбуваються семінари – практикуми, методдні, тренінги.

 

Методичною службою Хмельницької ОУНБ визначено переможця конкурсу «Кращий методист – 2017».  Перемогу здобула Надія Бутельська, провідний методист Городоцької центральної  бібліотеки.

 

 

 

 

 

 

З  2017 р.   Городоцькій об’єднаній територіальній громаді підпорядковуються  24 бібліотеки : Центральна бібліотека ( 8 працівників),  міська ( 1 працівник),  бібліотека для дітей ( 4  працівники) та 21  сільська бібліотека ( 19 працівників).  Майже половина бібліотек оснащені комп’ютерами та  принтерами , мають блоги та сторінки у соціальних мережах.